SUT logo
START VAD ÄR TRAVSPELET S.U.T BILDAS GALLERI KONTAKT

Beskrivning av Travpelet med V65

Travspelet med V65 är ett traditionellt brädspel som gavs ut av Alga i början på 80-talet. Spelet inleds med att spelarna (2 - 6) genom auktion köper ett visst antal hästar som efter träning uppnår olika förutsättningar. Detta indikeras med "formindikatorer" på respektive hästkort. Efter vadhållning på Totalisatorn genomförs Lopp 1. Två tärnngar används, en som visar antalet setg man får gå och en som visar om man ska ta upp Travkort. Efter loppet delas vinstpengar ut till hästarna 1 - 4, sedan följer utdelning av Totospelet. Nu blir det ny vadhållning innan Lopp 2. Efter detta lopp sker samma rutiner som efter första loppet samt försäljning av hästar samt ny auktion och träning. Sedan upprepas samma procedur i lopp 3 och 4 samt i lopp 5 och 6 med stegrande svårighetsgrad att få med hästar i loppen och ökande prispengar. Efter lopp 6 säljs alla hästarna, eventuella lån återbetalas och pengar räknas. Vinnare är den som har mest pengar.

SUT